31/05/2018

De Boekenbeurs Utrecht heeft een voorlopig netto resultaat bereikt van € 12.000,00. Dit resultaat is € 800,00 hoger dan in 2017, toen het netto resultaat € 11.200,00 was. Het aantal bezoekers lag met 547 wel 30 lager dan in 2017. De bezoekers gaven samen € 14.533,00 uit, dit was in 2017 ietsje hoger.
Dit jaar hebben we echter € 1.100,00 kosten bespaard, vooral omdat we besloten hebben de radiospotjes op RTV Utrecht, die jaarlijks ruim € 700,00 kosten, dit jaar niet uit te zenden. Hiertegenover staat dat de hoeveelheid gesorteerde boeken na inzameling dit jaar aanmerkelijk kleiner was. Of er een verband is met de ontbrekende radiospotjes zullen we in de evaluatie moeten beoordelen!
In principe wordt uit de opbrengst € 8.000,00 gedoneerd aan het hoofddoel van Stichting Singelzicht. Dit bedrag zal met 50% verhoogd worden door de NSGK tot € 12.000,00 wat natuurlijk een prachtig bedrag is.
De resterende opbrengst, welke voorlopig ca. € 4.000,00 is, zal geschonken worden aan het Hospice Demeter in Bilthoven, dat dit jaar het nevendoel was.
 
Dit jaar heeft Leo Club Ultrajectum voor het eerst meegeholpen in de organisatie van de Boekenbeurs. Zowel in de promotie via social media, met de vernieuwde website, maar natuurlijk ook tijdens de vijf sorteerzaterdagen en de beursdagen was de inbreng van de Leo’s van onschatbare waarde voor de Boekenbeurs! Hiervoor zijn de drie Utrechtse Lions clubs dan ook veel dank verschuldigd aan LC Ultrajectum!
Ik wil graag Karin, Gert-Jan, Han, Davida en verder iedereen van onze club die een bijdrage geleverd heeft aan de Boekenbeurs Utrecht 2018, nogmaals heel erg bedanken. Samen is er weer een mooi resultaat tot stand gekomen!

26 april 2018- Afgelopen weekend zijn wij, samen met Lions van LC Utrecht Domstad en LC Utrecht Kromme Rijn, gestart met de voorbereidingen van de 21 ste Boekenbeurs Utrecht. Bij de editie van de boekenbeurs 2018 maakt Leo Club Ultrajectum ook onderdeel uit van de organisatie. Opbrengst gaat naar het goede doel: Stichting Singelzicht en het subdoel Hospice Demeter. Traditioneel wordt de Boekenbeurs Utrecht dit jaar georganiseerd in het Oude Tolhuys aan de Weg naar Rhijnauwen 13-15 te Utrecht.

Woensdag 9 mei Presale 18.00 tot 22.00 uur

Donderdag 10 mei Hemelvaartsdag 9.00 tot 17.00 uur.

Bij de afgelopen Stichtse borrel van 3 april zijn de goede doelen en de flyers gepresenteerd. De flyers en posters zijn in de verschillende wijken in Utrecht uitgedeeld om promotie te maken voor de Boekenbeurs Utrecht. Twitter, Facebook en de website www.boekenbeursutrecht.nl zijn in stelling gebracht om de naamsbekendheid te vergroten om zo meer boeken en meer bezoekers te verkrijgen. Hiervoor is artwork ontwikkeld. Er volgen nog krantenadvertenties. Allemaal heel veel succes en plezier met de verdere activiteiten t.b.v. de boekenbeurs!