Nu Corona over de wereld zwermt is het moeilijk om handen en voeten te geven aan de gedachte 'We Serve'. 'We Serve'  beperken we daarom nu in eerste instantie naar onze directe omgeving. Als eerste kijken we in onze club goed naar elkaar om. Daarnaast onderhouden we de digitale contacten met onze Jumelage-clubs in Kassel en Tecklenburg. Dichter bij huis werken we in de Stichting 'Help 'n handje' samen met de Clubs Utrecht Domstad en Krommerijn alsmede met de Leo club Ultrajectum.

Overdacht van een cheque voor de Techniekfabriek in Houten door het bestuur van de Stichting 'Help 'n handje'