13/07/2018
17 november 2018
Dit jaar hadden zich 27 teams ingeschreven voor deelname aan het kennisconcours, wat een record aantal was. Het was dit jaar het 7e kennisconcours en met de ervaring van de afgelopen jaren verliep alles soepel. We kunnen een mooie opbrengst genereren van € 4.750,00. Daarmee kunnen we aan het hospice* een mooie donatie doen en ook de tussenvoorziening nog wat schenken ten behoeve van dakloze mensen in moeilijke omstandigheden.
Iedereen hartelijk dank voor de inzet en de medewerking. Volgend jaar gaan we weer een kennisconcours organiseren.
Aanmelden voor deelname teams / individuele deelneming kan via het aanmeldformulier.
 
* Het goede doel voor het concours is dit jaar een bijdrage aan de renovatie van het Hospice Kanaalstraat. Het Hospice bestaat nu 20 jaar en is toe aan een grondige opknapbeurt . Kamers moeten worden opgeknapt, meubilair moet worden vervangen, materialen als bedden , dekens en dergelijke zijn aan vervanging toe. Kortom er is veel geld nodig . En door de zorgverzekeraars of in de vorm van subsidies kan lang niet alles worden betaald . Om het Hospice te laten functioneren is naast een kleine vaste staf in dienstverband een groep van 60 vrijwilligers werkzaam die zorgen voor een 24 uurs bezetting. Wij hopen dit jaar weer een bedrag van rond de € 4.000,00 te kunnen verdienen met het concours en dat bedrag te besteden aan een project binnen het Hospice.