17/09/2017

Wederom presenteert de Lions Club Utrecht Host vanuit haar missie “We Serve” het jaarlijks terugkerende Kennisconcours. Locatie is de prachtige Nicolaïkerk, Nicolaaskerkhof 9 te Utrecht. Dertig teams van zes personen gaan uitmaken wie de wisselbokaal ‘Eeuwige Roem” mee naar huis mag nemen door in totaal 96 vragen te beantwoorden over een zeer divers aantal onderwerpen, waaronder cultuur, algemene ontwikkeling en sport. De vragen worden aangeboden in 3 series, ieder bestaande uit 4 onderwerpen. Per onderwerp worden acht vragen gesteld. Tussen de series worden er pauzes gehouden.

De vragen worden één voor één op een scherm geprojecteerd en zullen schriftelijk beantwoord moeten worden binnen een bepaalde tijd. Het kunnen open vragen zijn, multiple choice vragen, kiezen uit een rij, of “live” vragen met muziekfragmenten en geuren. Als de tijd om is, worden de antwoorden opgehaald en nagekeken door een jury die de resultaten verwerkt in een digitaal overzicht. Geleidelijk zal duidelijk worden welke teams in de prijzen vallen. Het belooft een leuke en hilarische avond te worden met een bijdrage aan een goed doel.

Programma
19.00 Zaal open.
19.45 Openingswoord, presentatie van het goede doel en uitleg.
20.00 Begin van het Concours.
22.30

Einduitslag en prijsuitreiking.

Samenstelling teams en inschrijving

De dertig teams bestaan uit bedrijven, instellingen en serviceclubs uit Utrecht en omgeving. Inschrijving kan als team en als individu met behulp van het inschrijvingsformulier hieronder. De kosten voor deelname bedragen € 150,- per team of € 25,- per persoon. Gaarne dit bedrag overmaken op rekening: NL03 ABNA 45 64 94 243 t.n.v. LC Utrecht Host onder vermelding van 'Kennisconcours” met daarbij de naam van het team of de deelnemer.

Het goede doel

De opbrengst van dit Concours gaat naar de stichting Tussenvoorziening, een grote hulpverleningsinstelling in Utrecht die zich inzet voor (ex) dak- en thuislozen en mensen die in een moeilijke (woon)situatie verkeren. Met het geld zal in de eerste plaats een nieuwe oven worden gekocht ten behoeve van de “dagbesteding” voor daklozen, die daarmee op de Keulsekade in Utrecht koekjes kunnen bakken en verkopen. En in de tweede plaats zal het geld worden besteed aan nieuw beddengoed voor de sleep-in. Dit ten behoeve van de “nachtopvang” van daklozen.

Sponsoring

Indien het goede doel u aanspreekt en u, naast deelname, als bedrijf op drukwerk of tijdens het evenement zichtbaar wilt zijn, kunt u uw bijdrage storten op bovengenoemde rekening. Groot of klein, iedere bijdrage is welkom. U kunt u uw bijdrage toelichten op het deelnameformulier.

Informatie

E-mail: kennisconcours@lionsclubutrechthost.nl
Telefoon: 06 22 49 45 47

 
De Lions wensen u veel plezier, wijsheid en succes.

 
Met vriendelijke groet,
Namens de Kennisconcourscommissie van Lions Club Utrecht Host,
 
Wim Uyterlinde
Commissievoorzitter

AANMELDEN KENNISCONCOURS