16/06/2018

Tijdens de afgelopen  bestuursvergadering hebben we samen met de Directors een aantal zaken  aangaande de club besproken.  Als eerste hebben we  vastgesteld dat het goed gaat met de club: een goede tot zeer goede opkomst bij onze activiteiten en zowel vorig jaar als dit jaar een goede aanwas van nieuwe leden. Met 34 leden kunnen we een stootje opvangen maar toch zijn we er nog niet.  Lees meer over LCUH in de VanDeDomAfgezien van mei.