Maandelijks van september tot juni komen wij 2x bij elkaar. De eerste dinsdag van de maand borrelen en dineren wij van 18.00 tot 20.00 uur. De derde dinsdag van de maand vergaderen wij en hebben we een activiteit in de vorm van een spreker, bedrijfsbezoek of workshop. Daarnaast komen we bij elkaar bij activiteiten of bij vergaderingen van commissies. In de zomer hebben we enkele borrels bij een lid thuis.

Om elkaar zo goed mogelijk op de hoogte te houden hebben we ook een clubblad “Van de Dom af Gezien”, dat maandelijks digitaal verschijnt.

De gegevens van onze club vindt u hieronder.